0

LAY'S İLE
HAYAT
ÇITIRINDA

Kişisel Verilerin Koruması

Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve/veya Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. ve Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti. (üç şirket hep birlikte “PepsiCo” olarak anılacaklardır) olarak Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında bilgilendirme metnimizi aşağıda bulabilirsiniz.

PepsiCo, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; vermiş olduğunuz onay dahilinde ve aşağıda açıklandığı çerçevede kişisel bilgilerinizi işleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. Kişilere açıklayabilecektir.  

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, PepsiCo kampanyalarına katılımınız sırasında veya başka sebeplerle PepsiCo ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, müşteri veri tabanı oluşturmak, pazarlama faaliyetlerini sürdürmek, müşterileri tanımak ve iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmektir.

Kişisel verilerinizin hangi amaçlarla kimlere aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiği yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlara;  faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. Kişilere hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak ve ticari ilişkiyi devam ettirmek amacıyla KVKK'da öngörülen şartlara uygun olarak aktarılabilir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri

Genel Müdürlük, internet sitesi, PepsiCo veya iştiraklerine göndereceğiniz kısa mesajlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Veri sorumlusu PepsiCo’ya; Büyükdere Cad. No:209 Tekfen Tower D:3 4. Levent Şişli İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak, veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden veya üyelik sistemimizde kayıtlı e-mail adresinizden; pepsico@ekoccs.com mail adresine başvurmak suretiyle, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Başvurularınızda,

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur.

 

Saygılarımızla,

Frito Lay Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Fruko Meşrubat San. Ltd. Şti.

Pepsi-Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti.